IR-SYSTEM

Med ett IR-system kan man uppnå samma resultat som en hörslinga. Skillnaden är att hörapparatsbäraren behöver ytterligare en mottagare, som tar emot signalen från ljudkällan. Dessa system är universallösningar för ljuddistribution då de kan användas av både normalhörande och hörapparatsbärare, så länge mottagarna är anpassade för hörapparatsanvändare. De specialutvecklade produkterna med hörslingefunktion är utmärkta hjälpmedel för hörapparatsbärare.

Att tänka på är att IR-system i en publik miljö medför både för-och nackdelar, både för personer som har hörapparat och för de som är ansvariga för lokalen. Hörapparatsbäraren måste leta efter var man kan låna en mottagare och ”tillkännage” att han eller hon har hörapparat. Under föreläsningen, mötet eller dylikt, måste hörapparatsbäraren ha en extra mottagare utöver sin hörapparat och sedan leta upp var mottagaren kan lämnas tillbaka. Den lokalansvarige å sin sida måste se till att det finns någon på plats som kan dela ut och ta tillbaka mottagarna efter användandet. Mottagarna måste lagras, kontrolleras, laddas, tvättas, repareras och felaktiga måste bytas ut. Allt detta kan leda till höga underhållskostnader för den lokalansvarige, till skillnad från en initial installationskostnad som en hörslinga ger. Men IR-lösningar är bekväma lösningar som är enkla att börja använda omedelbart utan installering.

JavaScript seem to be disabled in your browser.

You must have JavaScript enabled in your browser to utilize the functionality of this website.