Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Update cookies preferences

Policy och cookies

Integritetspolicy

För oss på AV-Online ( Juridiskt J Creative Consulting AB) är det viktigt att ni och era företagsuppgifter behandlas ansvarsfullt med hänsyn till er och företagets integritet och att ni får reda på vilken information vi samlar in om er och ert företag, hur vi använder den samt hur vi gör det. Denna policy beskriver även era rättigheter och hur ni går till väga för att utöva era rättigheter.  

Vilken information samlar vi in?

AV-Online samlar in och behandlar information inom de områden och funktioner som anges nedan. När ni använder våra tjänster eller handlar hos oss kan ni direkt eller indirekt komma att ge oss information om er själv på ett antal olika sätt, såsom när ni genomför ett köp via vår hemsida, kontaktar oss eller använder någon av våra tjänster där ni lämnar ifrån er företagsuppgifter eller personuppgifter av något slag. Information ni ger till oss:

 • Kontaktinformation - namn, e-postadress, mobiltelefonnummer, faktura- och leveransadress och liknande.
 • Organisationsnummer – Organisationsnummer eller samlingsnummer. 
 • Betalningsinformation - kredit- och betalkortsdata, fakturainformation, bankkontonummer, etc.
 • Egendom - fastighetsbeteckning, lägenhetsnummer, etc.

Exempel på information vi samlar in om er - När ni använder våra tjänster kan vi komma att samla in följande information:

 • Inhämtande av adressuppgifter - på begäran av er kan adressuppgifter hämtas för att underlätta köp (exempel på källor: Billmate, Leasecloud eller Creditsafe).
 • Information om varor/tjänster - detaljer angående de varor/tjänster ert företag/organisation har köpt. 
 • Finansiell information - godkända krediter via våra samarbetspartners (exempel på källor: Billmate, Leasecloud eller Creditsafe).
 • Enhetsinformation/Information om hur ni använt vår hemsida - exempelvis hur ni nådde oss och hur ni använder våra tjänster. 
 • Geografisk information - exempelvis er geografiska placering för att kunna leverera varor till er. 

 

Vad gör vi med er information

I samband med att ni köper varor eller tjänster hos AV-Online kan era företagsuppgifter komma att sparas och de används för att tillhandahålla, utföra och förbättra våra tjänster.   

Med stöd av köpeavtalet kommer era företagsuppgifter att behandlas för att:

 • Genomföra ert köp av varor och tjänster och vid behov verifiera er identitet
 • Ge er kundsupport och information om produkter och tjänster som ni ber oss om. 
 • Administrera, utveckla, förbättra och testa våra tjänster och de system som de tillhandahålls i.
 • Administrera ert användarkonto. 
 • Kunna lämna förmåner och erbjudanden till de som registrerat sig för nyhetsbrev.
 • Kunna ge kunder personligt anpassad upplevelse. 
 • Marknadsföra produkter och tjänster. 

Om ni ger ert samtycke kommer era personuppgifter att behandlas för att:

 • Skicka ut nyhetsbrev med aktuella erbjudanden (valfritt).
 • Genom cookies spara era webinställningar för att skapa en personlig användarupplevelse samt kunna rikta relevanta marknadserbjudanden till er. 

AV-Online behandlar även personuppgifter med stöd av intresseavvägning såsom:

 • Utvärdera och förbättra våra sortiment och tjänster och de system som de tillhandahålls i som t.ex. genom felsökning, dataanalys, utveckling, utveckling och testning, och liknande (affärsutveckling och kvalitetssyfte).
 • Hantera kundtjänstärenden och svara på förfrågningar, klagomål och liknande (ge en bra service, kvalitet och utbildning). 
 • Förhindra missbruk av en tjänst (förhindra, förebygga och utreda brott).
 • Genomföra och deltaga i tävlingar och event (ge en bra service). 
 • Spara påbörjad orderläggning/kundkorg (ge en bra service). 
 • Försäkringserbjudande (ge en bra service).

AV-Online kommer även samla in och behandla företagsuppgifter för att följa tillämplig lagstiftning som t.ex. bokföringslagen, skattelagstiftning och liknande. 

Kommunicera med er

AV-Online kan även komma att använda era uppgifter för att kommunicera med er via utskick, telefon samt elektroniskt. Om ni tidigare valt att få utskick och erbjudanden från oss kan vi komma att rikta erbjudande till er baserat på tidigare köp samt er profil. Om ni inte vill mottaga riktad kommunikation från oss kan ni direkt avregistrera er alt kan ni maila till: integritetsskydd@av-online.se.

Observera att en ändring inte alltid gäller omedelbart. Vi kommer uppfylla er begäran så snart som det är praktiskt möjligt och strävar efter att senast ändra 30 dagar efter att vi mottagit er begäran. 

Vilka kan vi komma att dela er information med

För att kunna tillhandahålla våra tjänster samt leverera era varor till er kan vi komma att överföra till, eller dela er information med, utvalda tredje parter.

Leverantörer och underleverantörer: För att kunna fullgöra våra åtaganden gentemot er samt för andra syften beskrivet i den här policyn kan AV-Online komma att dela era företagsuppgifter till leverantörer eller underleverantörer.

Betal- och kreditbolag: För att hantera era betalningar kan era uppgifter delas med finansiella aktörer. Om ni väljer att använda kredittjänster som tillhandahålls via våra partners kommer era företagsuppgifter delas med betal- och kreditbolag. Våra partners kan även komma att ta en kreditupplysning på er vid köp av abonnemang samt vid ansökan om leasing. Myndigheter: På grund av lagkrav eller med ert godkännande kan AV-Online komma att dela era uppgifter med myndigheter såsom Radiotjänst, Skatteverket, Polisen eller andra myndigheter.

Säkerhet

AV-Online strävar efter att skydda era personuppgifter och upprätthåller lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att förhindra olämpliga eller ofrivilliga utlämnanden, användning, åtkomst, förlust, ändring eller skada av era personuppgifter.   

Endast AV-Online eller våra leverantörers anställda som behöver åtkomst till era företagsuppgifter för en specifik uppgift kommer att få åtkomst till era företagsuppgifter.

Vad vi inte kommer göra med era uppgifter

Vi kommer inte sälja era företagsuppgifter till tredje part.

Var sparar vi era uppgifter

Vi kommer hantera era företagsuppgifter inom Sverige. Om företagsuppgifter överförs till eller behandlas i ett land utanför Sverige kommer AV-Online vidta alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att era företagsuppgifter hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå som är jämförbar med det skydd som erbjuds inom EU/EES.

Hur länge sparar vi era uppgifter

Vi kommer endast behålla era företagsuppgifter så länge som behövs för att uppfylla de syften som specificerats i denna policy. När vi sparar er data för andra syften t.ex. för att uppfylla krav på bokföring, sparar vi era uppgifter endast så länge som det är nödvändigt och/eller lagstadgat för respektive ändamål. Vi kommer genomföra regelbundna gallringar och ta bort företagsuppgifter om de inte längre behövs.

Era rättigheter

Rätt att få tillgång till er data Ni kan begära en kopia av de uppgifter vi har om er samt verifiera den information vi har om er. Kopian är kostnadsfri och vi strävar efter att ge er svar inom 30 dagar.

Rätt till rättelse Ni har rätt att få felaktig eller ofullständig information om ert företag ändrad/rättad.

Rätt att bli raderad ("rätten att bli bortglömd")

Om ni inte längre vill att vi sparar era uppgifter har ni rätt att få era uppgifter raderade, förutsatt att de inte längre är nödvändiga för det syfte de samlades in för. Det kan dock finnas legala skyldigheter som t.ex. bokföringslagen, som gör att vi inte genast kan radera delar av er data. Vi kommer i de fall endast spara den data som vi är skyldiga enligt lag att hålla. Om behandlingen baseras på samtycke och detta återkallas så kommer era uppgifter att raderas.

Rätt att begränsa

Ni har rätt att kräva att behandlingen begränsas om något av följande är tillämpligt: 

 • om ni bestrider att företagsuppgifterna är korrekta
 • behandlingen är olaglig
 • vi inte längre behöver uppgifterna men ni behöver dem för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara ett rättsligt anspråk. 

Rätt att invända

Ni har rätt att invända mot behandling om den lagliga grunden för er behandling är intresseavvägning. 

Rätt till dataportabilitet

Ni har rätt att få de företagsuppgifter som ni tillhandahållit till oss som behandlas automatiskt, överförda till er själv eller en ny personuppgiftsansvarig om den lagliga grunden är samtycke eller att behandlingen varit nödvändig för att fullgöra ett avtal och detta inte påverkar tredje parts rättigheter på ett ogynnsamt sätt.

Rätt att återkalla samtycke

Ni har när som helst rätt att återkalla eventuella samtycken som ni givit AV-Online.

Rättigheter vid profilering

Ni har rätt att inte bli föremål för beslut som enbart grundas på automatiserad behandling, inbegripet profilering och som kan få rättsliga följder eller motsvarande för er. Detta gäller dock inte:

 • om det är nödvändigt för ingående eller fullgörande av avtal med er
 • om det är tillåtet enligt gällande lagstiftning
 • om ni har samtyckt till behandling

Kontakta oss

Personuppgiftsansvarig är AV-Online ( J Creative Consulting AB) som är ett svenskt bolag registrerat hos Bolagsverket med organisationsnummer 556819-2818 och har sitt säte i Borås.

Om ni har frågor angående hanteringen av era personuppgifter är ni välkommen att maila oss på integritetsskydd@av-online.se alternativt ringa AV-Online på telefon 033-720 67 00.

Tillsynsmyndighet

Datainspektionen är den tillsynsmyndighet som i Sverige övervakar att de som behandlar personuppgifter följer dataskyddsförordningen. Om ni anser att AV-Online behandlar era personuppgifter i strid med dataskyddsförordningen har ni rätt att lämna in ett klagomål till Datainspektionen. Kontaktuppgifter Telefonnummer: 08-657 6100 E-post: datainspektionen@datainspektionen.se

Uppdateringar

AV-Online förbehåller sig rätten att ändra och uppdatera i denna policy.

JavaScript seem to be disabled in your browser.

You must have JavaScript enabled in your browser to utilize the functionality of this website.