Hörslingesystem

En hörslinga består i grova drag av en slingförstärkare och en kabel. Slingförstärkaren kopplas till den aktuella ljudkällan. I hemmet kan det vara TV och radio och på teatern/biografen kopplas slingförstärkaren till lokalens ordinarie ljudsystem. Kabeln placeras ut på lämpligt sätt så att den omfattar den yta, inom vilken man vill kunna lyssna. Slingförstärkaren anpassar signalen och matar ut den som en modulerad ström genom slingkabeln. Ett magnetfält skapas i lokalen som motsvarar signalen från det ljudsystem som slingförstärkaren är kopplad till. Hörapparatens T-spole skapar i sin tur en motsvarande ström som förstärks i hörapparaten. Personen med hörapparat kan därmed fritt röra sig inom slingans täckningsområde och uppfatta allt ljud som sänds ut via slingan. Hörslingan är alltså ett helt trådlöst system för att överföra ljud till hörapparaten.


JavaScript seem to be disabled in your browser.

You must have JavaScript enabled in your browser to utilize the functionality of this website.